logo

האגודה לקידום החינוך

צימצום פערים

האגודה לקידום החינוך שמה לה למטרה לצמצם פערים בחברה הישראלית. העניין המרכזי העומד מאחורי המטרה הזו נוגע לאלפי תלמידים שגרים בפריפריה – פריפריה גאוגרפית ופריפריה חברתית, שנקודת המוצא שלהם נמוכה בהרבה מזו של חבריהם הגרים במקומות המבוססים.

ניעות חברתית

המושג בו משתמשים בהקשר הזה הוא "ניעות חברתית" ובמילים פשוטות האגודה מגיעה לבני נוער להם יש פוטנציאל לימודי גבוה ויכולת לצאת ממעגל העוני או מבתים מפורקים לעבר עתיד תעסוקתי וחברתי מוצלח ומאפשרת להם לממש את הפוטנציאל על ידי מספר מסלולים, שהרלוונטי בהקשר לאתר מסגרות הוא נושא הפנימיות.  

אחוזי הבגרות בקרב חניכי הפנימיות

את ההצלחה של האגודה ניתן לראות בהשוואה בין שני הנתונים הבאים. כ-80% מתלמידי הפנימיות מגיעים מבתים מפורקים או מתחת לקו העוני. הנתון השני הוא שתלמידי הפנימיות  של האגודה מגיעים לאחוזי בגרות גבוהים מהממוצע הארצי ומשתלבים היטב בחברה.

לימודים, חינוך וערכים

צעירים מוכשרים

כ-2000 צעירים מוכשרים נרשמים כל שנה למסגרות החינוכיות של האגודה לקידום החינוך הכוללות פנימיות, בתי ספר ומדרשיות סה"כ 8 מסגרות לימודיות. כל המסגרות האלו נותנות מעטפת (תפירת חליפה על פי המונח המקומי) הכוללת עזרה בלימודים, תמיכה רגשית ומענה חברתי. 

טיפול בבעיות השורש

התפיסה היא שאי אפשר להתקדם במישור הלימודי ללא טיפול בבעיות השורש. לכן הפנימיות הן לא רק מקום בו ישנים אלא מקום יש מבוגר משמעותי לכל תלמיד, פעילויות חברתיות ערכיות רבות, חוגים שונים, אנשי מקצוע מתחום הטיפול ומרכזי מצויינות לימודית. 

אבחון ותגבור לימודי

מבחינה לימודית מקבלים תלמידי הפנימיות תגבור לימודי, אבחון ליקויי למידה שעד היום לא אובחנו כראוי ולכן נפגעו סיכויי ההצלחה שלהם, הוראה מתקנת לאותם תלמידים מאובחנים וסיוע פסיכולוגי. צוות הפנימיה הוא חלק מהתהליך הזה כמובן ולכן הוא עובר הכשרה, השתלמויות וליווי צמוד.

פנימיות מוצלחות

הפנימיה המפורסמת ביותר של האגודה לקידום החינוך היא בויאר בירושלים, אבל יש פנימיות נוספות מוצלחות לא פחות למרות ששמם לא זכה לאותה תהודה. רשימה חלקית של הפנימיות:

פנימיית שטיינברג

פנימיית בויאר

פנימיית עין כרמית

פנימיית אורט נתניה