האתר הגדול והנצפה בישראל לנוער שמעוניין ללמוד במסגרת שונה

פנימיה לבנות דתיות / פנימיה לבנים

מסגרת לימודית, בה לומדים בפנימיה דתית, היא נושא מוכר ומובנה באורח החיים של הציבור הדתי. זאת לעומת מיעוט מסגרות של פנימייה בעולם החילוני וחוסר ההיכרות של רוב האוכלוסייה החילונית עם עולם הפנימיות. בחברה הדתית לימוד בישיבה תיכונית עם פנימיה או אולפנה עם פנימיה דתית הם דבר נפוץ ומסלול מקובל, מוכר, מבוקש ופופולרי.

פנימיה לבנות דתיות

דווקא בקטגוריה של פנימה לבנות יש מספר פנימיות ייעודיות לבנות שאינן מוצאות את מקומן באולפנות ובתיכונים הדתיים ויש חשש שהן ינשרו ממערכת החינוך ולכן בשנים האחרונות הוקמו מספר פנימיות לבנות כאלו כגון מחול של עמותת תימור ואיילת השחר המיועדת לבנות דתיות וחרדיות.

כפר הנוער הדתי

מספר מועט יחסית של כפרי נוער בחינוך ההתיישבותי ועליית הנוער הם כפרי נוער דתיים ועוד יותר קשה למצוא מסגרת של כפר הנוער הדתי שאינה מעורבת לבנים ולבנות. כפר הנוער הדתי ימין אורד בכרמל והפנימייה הדתית של מקווה ישראל בחולון הם דוגמאות לכפרי נוער דתיים בהם לומדים בנים ובנות (בקבוצות נפרדות).

אולפנה

מסגרת תיכונית שנועדה לתת תשובה למשפחות שרוצות חינוך דתי ברמה גבוהה יותר מאשר בתיכון הדתי. רובן של האולפנות הן ללא פנימיה לבנות דתיות ומיעוטן עם פנימיה לבנות וזה הפוך מהישיבות התיכוניות שרובן עם פנימייה. האולפנות הן מסגרות פרטיות המאפשרות לבנות לקבל עזרה לימודית ותוספת ערכית ללימודי תיכון רגילים וההשלכה היא שיש לזה עלות כספית גבוהה והן לא מחויבות לקבל כל תלמיד. 

אולפנית

מסגרת תיכונית שהופכת נפוצה ונותנת מענה לבנות שרוצות ללמוד במסגרת החינוך הממלכתי הדתי עם יותר דגש על חינוך תורני. יש אולפניות בהן יש דגש יותר רציני על הנושא התורני ולכן יש יותר שעות לימוד תורני ויותר מורים ומורות עם רקע תורני למשל, ויש אולפניות בהן הנושא עדיין לא הוטמע ביסודיות.

תיכון דתי מעורב ולא מעורב

בעבר תיכון דתי היה המסגרת בה רוב האוכלוסייה הדתית לאומית בארץ למדה בתקופת התיכון. עם המעבר לאולפנות ולאולפניות, מספר התלמידים בתיכונים הדתיים הצטמצם והמציאות בהן נעשתה מורכבת.

פנימיה דתית לבנים

אם מדובר בבנים אז ההתלבטויות, בדרך כלל, הן בין מספר סוגי מסגרות שבחלק גדול מהן יש פנימיה דתית לבנים: ישיבות תיכוניות, רובן עם פנימיה דתית, המשלבות לימודי קודש בבוקר ולימודים לבגרות משעות הצהרים והלאה.

פנימייה דתית לבנים

פנימייה דתית לבנים מיועדת לבני נוער רגילים ולנוער בסכנת נשירה – קיימות מספר מסגרות של הזדמנות אחרונה לחבר'ה דתיים או כאלו שעדיין רואים את עצמם כחלק מהחברה הדתית אף שאין הם מוצאים מסגרות לימוד שיענו על צורכיהם.

כפרי נוער דתיים

תלמידים עם רקע דתי מסורתי יכולים למצוא בכפרי הנוער הדתיים שילוב של לימודים כלליים ואף טכנולוגיים/מקצועיים, לימודי קודש ואף עבודה חקלאית והרבה חוגים בשעות אחר הצהרים.

ישיבות תיכוניות תורניות

בהן לומדים לימודי קודש עד שעות אחר הצהריים ולימודי החול מסתכמים בשלושה עד ארבע שיעורים ביום.

ישיבות קטנות  

בהן לומדים כמו בישיבה גבוהה לימודי קודש בוקר, צהרים וערב ולימודי בגרות בכיתה יב'.

ישיבה עירונית

תחליף לתיכונים הדתיים בהם שמים יותר דגש על לימודים תורניים. בישיבות עירוניות מסוימות יש כיתה שאינה ישיבתית שנועדה לתת מענה לתלמידים שאינם רוצים ללמוד בישיבה אך אין תיכון דתי באזור מגוריהם.

תיכון דתי עירוני

מעורב (פחות נפוץ) או לא מעורב בו אף יש אפשרות לעתים ללמוד בכיתה תורנית.

פנימיה לבנות דתיות / פנימיה לבנים

מסגרת לימודית, בה לומדים ומתחנכים בפנימיה דתית, היא נושא מוכר, מובנה ומקובל באורח החיים של הציבור הדתי. זאת לעומת מיעוט מסגרות וחוסר ההיכרות של רוב האוכלוסייה החילונית עם עולם הפנימיות. בחברה הדתית לימוד בישיבה תיכונית עם פנימיה או אולפנה עם פנימיה דתית הם דבר נפוץ ומסלול מקובל, מוכר, מבוקש ופופולרי. 

פנימיה לבנות

באופן טבעי פנימיה לבנות דתיות היא נושא פחות נפוץ מאשר פנימיה דתית לבנים. הורים "מוכנים" לאפשר לבנים לצאת ללמוד בישיבה תיכונית או כל מסגרת אחרת בה יש פנימייה מכיוון שחשוב להם שהבנים יקבלו חינוך תורני. מטבע הדברים הורים פחות דואגים לבנים מאשר לבנות. לכן רובן של האולפנות שהן המקבילות של הישיבות התיכוניות, לא יהיו עם מסגרת של פנימייה. גם בפני הבנות יש מספר אפשרויות בהגיען לגיל תיכון (או חטיבת ביניים):

פנימיה לבנות דתיות

דווקא בקטגוריה של פנימה לבנות יש מספר פנימיות ייעודיות לבנות שאינן מוצאות את מקומן באולפנות ובתיכונים הדתיים ויש חשש שהן ינשרו ממערכת החינוך. לכן בשנים האחרונות הוקמו מספר פנימיות לבנות כאלו כגון איילת השחר שמיועדת לבנות דתיות וחרדיות .

כפר הנוער הדתי

מספר מועט יחסית של כפרי נוער בחינוך ההתיישבותי ועליית הנוער הם כפרי נוער דתיים ועוד יותר קשה למצוא מסגרת של כפר הנוער הדתי שאינה מעורבת לבנים ולבנות. כפר הנוער הדתי ימין אורד בחיפה והפנימייה הדתית של מקווה ישראל בחולון הם דוגמאות לכפרי נוער דתיים בהם לומדים בנים ובנות (בקבוצות נפרדות).

אולפנה

מסגרת תיכונית שנועדה לתת תשובה למשפחות שרוצות עבור בנותיהן חינוך דתי ברמה גבוהה יותר מאשר בתיכון הדתי. רוב האולפנות הן ללא פנימיה לבנות דתיות ומיעוטן וזאת בניגוד לישיבות התיכוניות שרובן עם פנימייה. האולפנות הן מסגרות פרטיות המאפשרות לבנות לקבל עזרה לימודית ותוספת ערכית ללימודי תיכון רגילים וההשלכה היא שיש לזה עלות כספית גבוהה והן לא מחויבות לקבל כל תלמיד.

אולפנית

מסגרת תיכונית שהופכת נפוצה ונותנת מענה לבנות שרוצות ללמוד במסגרת החינוך הממלכתי הדתי עם יותר דגש על חינוך תורני. יש אולפניות בהן יש דגש יותר רציני על הנושא התורני ולכן יש יותר שעות לימוד תורני ויותר מורים ומורות עם רקע תורני למשל, ויש אולפניות בהן הנושא עדיין לא הוטמע ביסודיות.

תיכון דתי מעורב ולא מעורב

בעבר היה נהוג בקרב האוכלוסייה הדתית לאומית לשלוח את הילדים לתיכון דתי. עם המעבר לאולפנות ולאולפניות, מספר התלמידים בתיכונים הדתיים הצטמצם והמציאות נעשתה מורכבת.

פנימיה דתית לבנים

אם מדובר בבנים אז ההתלבטויות, בדרך כלל, הן בין מספר סוגי מסגרות שבחלק גדול מהן יש פנימיה דתית לבנים: ישיבות תיכוניות, רובן עם פנימיה דתית, המשלבות לימודי קודש בבוקר ולימודים לבגרות משעות הצהרים והלאה.

פנימייה דתית לבנים

פנימייה דתית לבנים מיועדת לבני נוער רגילים ולנוער בסכנת נשירה – קיימות מספר מסגרות של הזדמנות אחרונה לחבר'ה דתיים או כאלו שעדיין רואים את עצמם כחלק מהחברה הדתית אף שאין הם מוצאים מסגרות לימוד שיענו על צורכיהם.

כפרי נוער דתיים

תלמידים עם רקע דתי מסורתי יכולים למצוא בכפרי הנוער הדתיים שילוב של לימודים כלליים ואף טכנולוגיים/מקצועיים, לימודי קודש ואף עבודה חקלאית והרבה חוגים בשעות אחר הצהרים.

ישיבות תיכוניות תורניות

בהן לומדים לימודי קודש עד שעות אחר הצהריים ולימודי החול מסתכמים בשלושה עד ארבעה שיעורים ביום.

ישיבות קטנות  

בישיבות קטנות לומדים בדומה לישיבה גבוהה, לימודי קודש בוקר, צהרים וערב וגם לימודי בגרות בכיתה יב'.

ישיבה עירונית

תחליף לתיכונים הדתיים בהם שמים יותר דגש על לימודים תורניים. בישיבות עירוניות מסוימות יש כיתה שאינה ישיבתית שנועדה לתת מענה לתלמידים שאינם רוצים ללמוד בישיבה אך אין תיכון דתי באזור מגוריהם.

תיכון דתי עירוני

מעורב (פחות נפוץ) או לא מעורב בו לעיתים יש אפשרות ללמוד בכיתה תורנית.